Konkursy bieżące

Tytuł Data utworzenia
SZP/ZP/251/1/11/2018 Dostawa szaf do składowania cieczy łatwopalnych

SZP.ZP.251-1/9/18 Dostawa mopów oraz padów do szorowarek

A/DA/261.4/2018.6 Zakup samochodu do transportu krwi lub organów do przeszczepu dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

A/DA/261.4/2018.2 Zakup samochodu do transportu krwi lub organów do przeszczepu dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

A/DA/261.4/2018 Zakup samochodu do transportu krwi lub organów do przeszczepu dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

DTA.DT.234-1/18 Wykonanie remontu łazienki dla pacjentów z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Klinice Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

A/DA.2242.13.2018 Usunięcie wraz z karpami 13 szt. drzew

A/DA.261.2.2018 Sprzedaż samochodu stacjonarnego (karetki) Mercedes - Bens 319 CDI z 2012r.

DA.A/DA/SA-079-4/18 Ogłoszenie na konkurs ofert na sprzedaż sprzętu

D/DI/213/4/18 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z modernizacją dwóch budynków Instytutu Matki i Dziecka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka

KOŚZ/13/2017 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania mieszanin do żywienia pozajelitowego dla Klinik Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, na podstawie codziennych, indywidualnych zleceń lek

DA.ADA.02/2017 Konkurs na dzierżawę powierzchni pod szatnie ogólnodostępne dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH KONKURSU NR DAE.DZI.234-1/17

,,KOŚ/10/2017 na „Zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie przygotowania leków cytostatycznych”

ZAPYTANIA OFERTOWE NA ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA nr DA.ADA.077-110-1/17

,,KOŚ/15/2017 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania mieszanin do żywienia pozajelitowego dla Klinik Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, na podstawie codziennych, indywidualnych zleceń lek

KOŚZ/2/2017 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie w zakresie wykonywania badań densytometrycznych kości, obrazowych, elektrofizjologicznych, laboratoryjnych, zabiegów terapeutycznych i konsultacji specj

Projekt partnerstwa publiczno-prywatnego

DA.ADA.02/2016 Konkurs na dzierżawę powierzchni pod szatnie ogólnodostępne dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka

Konkurs ofert na sprzedaż sprzętu