Konkursy bieżące

Tytuł Data utworzenia
D_DIN_21_3_2019_2 zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski branży elektrycznej (dot. inwestycji budowy podziemnego budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej).

D_DIN_21_3_2019_1Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku

ZP/SZP.261-1/01/19 Dostawa szaf do składowania cieczy łatwopalnych

A/DA.261.1.2019 Zakup/ dostawa paliwa - oleju napędowego ON, oleju napędowego arktycznego, benzyny BP oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i agregatów prądotwórczych Instytutu Matki i Dziecka

KOŚZ_34_18 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych w kierunku mukowiscydozy i wrodzonych wad metabolizmu

KOŚZ/33/18 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania badań wrodzonych wad metabolizmu przy pomocy systemu LC/MS/MS w suchych próbkach krwi pobranych na bibułe do badań przesiewowych noworodków

KOŚZ/1/2018 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie przygotowania leków cytostatycznych

A/DA.25.1.2018 Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych

SZP/ZP/251/1/11/2018 Dostawa szaf do składowania cieczy łatwopalnych

SZP.ZP.251-1/9/18 Dostawa mopów oraz padów do szorowarek

A/DA/261.4/2018.6 Zakup samochodu do transportu krwi lub organów do przeszczepu dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

A/DA/261.4/2018.2 Zakup samochodu do transportu krwi lub organów do przeszczepu dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

A/DA/261.4/2018 Zakup samochodu do transportu krwi lub organów do przeszczepu dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

DTA.DT.234-1/18 Wykonanie remontu łazienki dla pacjentów z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Klinice Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

A/DA.2242.13.2018 Usunięcie wraz z karpami 13 szt. drzew

A/DA.261.2.2018 Sprzedaż samochodu stacjonarnego (karetki) Mercedes - Bens 319 CDI z 2012r.

DA.A/DA/SA-079-4/18 Ogłoszenie na konkurs ofert na sprzedaż sprzętu

D/DI/213/4/18 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z modernizacją dwóch budynków Instytutu Matki i Dziecka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka

KOŚZ/13/2017 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania mieszanin do żywienia pozajelitowego dla Klinik Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, na podstawie codziennych, indywidualnych zleceń lek

DA.ADA.02/2017 Konkurs na dzierżawę powierzchni pod szatnie ogólnodostępne dla pacjentów Instytutu Matki i Dziecka