Instytut Matki i Dziecka - Kontakt

Kontakt

Instytut Matki i Dziecka
Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
KRS: 0000050095
NIP: 525 000 84 71
REGON: 000 288 395
Centralna rejestracja
Zapisy do poradni: 22 32 77 050 - 051,  pon. - pt. ,  07.30 - 18.00
Lokalizacja: Budynek Lipsk, wejście "B - AMBULATORIUM",  PARTER
Izba Przyjęć Pediatryczna
Telefon: 22 32 77 324
Tel./Fax: 22 32 77 147
Lokalizacja: Budynek Główny, wejście, parter
Izba Przyjęć Położnicza
Telefon: 22 32 77 438
Lokalizacja: Klinika Położnictwa i Ginekologii Pawilon 10, teren Szpitala Wolskiego

Szanowni Państwo prosimy pamiętać!
Izba Przyjęć nie jest Rejonową Poradnią dla kobiet i dzieci.
Nie udzielamy informacji o pacjentach hospitalizowanych w Klinice.
Nie udzielamy porad medycznych przez telefon.

Dokumenty wymagane przy zapisie to:

książeczka zdrowia dziecka

pesel zapisywanego pacjenta

skierowanie do poradnii

dowód rodzica

 

 

sidorowicz-mariola mgr Mariola Sidorowicz
22 32 77 422
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
janus-slawomir Rafał Marchewka
882 698 194
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nowak-radoslaw Radosław Nowak
22 32 77 330
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
swieboda-aleksandra Dorota Kleszczewska
22 32 77 423
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dabrowska-bozena Bożena Dąbrowska
22 32 77 425
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
andrasik-tomasz Tomasz Andrasik
22 32 77 394
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Prowadzenie rachunkowości Instytutu, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi przepisami.
 • Zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych.
 • Opracowywanie procedur i regulacji w obszarze finansowo-księgowym.
 • Nadzór nad przebiegiem i prawidłowością inwentaryzacji aktywów i pasywów Instytutu.
 • Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi Instytutu.
jarecka-anna Anna Jarecka
22 32 77 241
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych Instytutu, zgodnie z ustawą o rachunkowości, oraz sprawozdań w zakresie wykorzystania środków dotyczących programów UE zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rejestru V AT oraz miesięczne sporządzanie deklaracji V A T -7.
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Zarządu Instytutu.
 • Obsługa kasy Instytutu w tym kasy fiskalnej.
 • Prowadzenie obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej.
Telefon: 22 32 77 470
22 32 77 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Rozliczenia finansowe i sprawozdania w zakresie umów dotyczących projektów zamawianych, grantów.
 • Monitorowanie wniosków zakupowych i wyjazdowych dotyczących wykonania przedmiotu umów z zakresu. działalności naukowej (granty, projekty zamawiane).
 • Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów.
 • Obsługa finansowa dokumentów finansowo księgowych, kosztowych i przychodowych.
 • Analiza informacji o ilości wykonywanych wewnętrznie procedur medycznych.
 • Sporządzanie i nadzór nad realizacją planu finansowego Instytutu.
 • Obsługa finansowa wniosków zakupowych i wyjazdowych IMID.
 • Tworzenie i aktualizacja cenników wykonywanych usług.
 • Opracowanie metodologii rozliczania kosztów Instytutu.
 • Wycena kosztów leczenia pacjentów Instytutu.
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Telefon: 22 32 77 460
Kierownik Małgorzata Ratyńska
Telefon: 22 32 77 460
22 32 77 442

Działalność

 • Bieżąca kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników Instytutu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzenie szkolenia pracowników Instytutu z zakresu BHP.
 • Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe) zawodowego i opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Prowadzanie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Informowanie przełożonych o stanie BHP i źródłach zagrożeń zawodowych w Instytucie oraz składanie wniosków mających na celu usunięcie istniejących zaniedbań i zagrożeń.
 • Udział w opracowaniu planów poprawy warunków BHP w Instytucie i kontrola ich wykonania.
 • Występowanie do kierownikówkomórek organizacyjnych Instytutu z wnioskami o usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień należących do ich kompetencji oraz informowanie przełożonych o realizacji tych wniosków.
 • Udział w przeglądzie warunków pracy w Instytucie przeprowadzanym przez Społeczną Inspekcję Pracy. Uczestnictwo w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.
zegarski-slawomir Sławomir Zegarski
22 32 77 393
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Opracowanie i systematyczne aktualizowanie dokumentacji oraz przygotowanie praktycznych działań dotyczących spraw obronnych oraz obrony cywilnej Instytutu.
 • Planowanie i organizowanie szkolenia pracowników Instytutu w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.
 • Współdziałanie z podmiotami zajmującymi się problematyką obronną, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
 • Nadzór nad magazynowaniem i utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
 • Uczestniczenie w przygotowaniach i realizacji działań w sytuacjach kryzysowych.
andrasik-tomasz Tomasz Andrasik
22 32 77 394
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Realizacja zadań w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego Instytutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Instytutu.
 • Zgłaszanie przełożonym wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wniosków o przyznanie funduszy niezbędnych do realizacji inwestycji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Współdziałanie w szkoleniu przeciwpożarowym pracowników Instytutu i przygotowanie ich do czynnego udziału w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów.
 • Opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Wprowadzanie w życie zarządzeń i regulaminów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
michalski-andrzej Andrzej Michalski
22 32 77 393
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Przygotowanie i nadzór nad dokumentacją niezbędną do prawidłowej realizacji postępowań o zamówienia publiczne oraz realizacja wszelkich czynności przewidzianych w procedurach zamówień publicznych.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Realizacja zamówień z Rocznego Planu Zamówień oraz z poza.
 • Realizacja wniosków o dokonanie zamówienia.
sarnowski-witold KierownikWitold Sarnowski
22 32 77 184, 22 32 77 245
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

W ramach Sekcji Administracji:

 • Administrowanie obiektami, terenami oraz infrastrukturą budowlaną Instytutu, w tym prowadzenie gospodarki pomieszczeniami Instytutu.
 • Organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych Instytutu oraz realizacja inwentaryzacji.

W ramach Sekcji Transportu Zewnętrznego:

 • Prowadzenie gospodarki samochodowymi środkami transportu.
 • Zabezpieczenie neonatologicznego transportu medycznego.
 • Realizacja innych usług transportowych na podstawie zleceń składanych przez komórki organizacyjne Instytutu.

W ramach Kancelarii Instytutu zapewnienie obsługi kancelaryjnej, w tym przyjmowania i wysyłania korespondencji i przesyłek kurierskich oraz wykonywanie zadań z zakresu wewnętrznego obiegu dokumentów i korespondencji.

W ramach Centrali Telefonicznej: zapewnienie obsługi telefonicznej Instytutu.

kraszewska-milena Kierownik
Milena Kraszewska-Sulich
22 32 77 232
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekcja Administracji
Telefon: 22 32 77 232
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekcja Transportu Zewnętrznego
Telefon: 22 32 77 213
Kancelaria Instytutu UWAGA ! pok. nr 37 (parter),
wejście nr 3 - Budynek Główny
Telefon: 22 32 77 403
Centrala Telefoniczna
Telefon: 22 32 77 000
22 32 77 001

Działalność

 • Nadzór nad stanem technicznym obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych infrastruktury budowlanej.
 • Kompleksowe przygotowanie i realizacja remontów pomieszczeń i infrastruktury technicznej oraz związanych z utrzymaniem terenu i budynków Instytutu.
 • Nadzór i utrzymanie w ruchu urządzeń infrastruktury technicznej Instytutu.
piasecka-dorota Kierownik

22 32 77 247, 22 32 77 246
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Nadzór i utrzymanie w ruchu aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego będącego na stanie Instytutu.
 • Okresowa ocena stanu technicznego aparatury medycznej, badawczej, nagłaśniającej, audiowizualnej.
lukasiewicz-agnieszka Kierownik
Agnieszka Siwek
22 32 77 434

Działalność

 • Administrowanie, konserwacja, serwis, naprawa i rozbudowa sieci komputerowej, serwerowni, serwerów i baz danych oraz wszelkich urządzeń towarzyszących.
 • Opiniowanie i wnioskowanie o zakup oprogramowania, komputerów, monitorów drukarek i innych urządzeń peryferyjnych oraz ich instalacja.
 • Administrowanie systemami operacyjnymi i oprogramowaniem Instytutu.
 • Prowadzenie polityki informatyzacji Instytutu.
 • Prowadzenie polityki archiwizacji danych elektronicznych i archiwizacja danych elektronicznych na serwerach Instytutu.
 • Prowadzenie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych i dostępu do danych.
Telefon: 22 32 77 309
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Obsługa kadrowo - płacowa pracowników Instytutu.
 • Planowanie zatrudnienia oraz bezosobowego i osobowego funduszu płac.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 • Kontrolowanie i analiza dyscypliny pracy.
 • Kontrola i nadzór nad ważnością badań lekarza medycyny pracy.
 • Prowadzenie rekrutacji pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie rejestrów.
 • Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi.
krol-komarnicka-karolina Kierownik
Karolina Król-Komarnicka
22 32 77 413
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie prac związanych z procesem opiniowania produktów.
 • Promocja zadań i usług wykonywanych przez Instytut.
swieboda-aleksandra Kierownik
Aleksandra Świeboda
22 32 77 432
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Rozliczanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Nadzór nad realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Koordynacja i przygotowanie ofert w zakresie sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji sprawozdawczej dla NFZ, Ministra Zdrowa i Urzędu Miasta st. Warszawy.
 • Rozliczanie umów na komercyjne usługi medyczne.
 • Nadzór nad realizacją umów na programy polityki zdrowotnej i komercyjne usługi medyczne.
 • Koordynacja i przygotowanie ofert oraz umów w zakresie sprzedaży usług medycznych innym podmiotom.
 • Nadzór w zakresie prawidłowego rozliczania świadczeń.
 • Sporządzanie symulacji i zestawień statystycznych z zakresu działalności medycznej Instytutu.
zochowska-malgorzata Kierownik
Małgorzata Żochowska
22 32 77 480
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Obsługa w zakresienadzoru i zarządzania aktami zewnętrznymi: rejestru Wojewody Mazowieckiego, KRS, Numeru.
 • Opracowywania projektów wewnetrznych aktów normatywnych.
 • Koordynowanie wykonania usługi prawnej.
 • Monitorowanie Dzienników Ustaw.
 • Współpraca z organizacjami związkowymi i samorządowymi.
 • Koordynacja i przygotowanie ofert oraz umów w zakresie sprzedaży usług medycznych podmiotom innym niż NFZ.
pietrasik-edyta Kierownik
Edyta Pietrasik
22 32 77 418
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność

 • Projekty naukowe,
 • Projekty badawczo-rozwojowe,
 • Projekty statutowe,
 • Komisja Bioetyczna,
 • Kształcenie podylomowe,
 • Biblioteka naukowa,
 • Medycyna Wieku Rozwojowego.
zochowska-malgorzata Kierownik
Edyta Kolipińska
22 32 77 332
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Dojazd

Wejście i wjazd do Instytutu znajduje się od ulicy Szarych Szeregów.

dojazd-01

 • Autobusy: linie nr 103, 105, 159, 178
 • Przystanek: "SZPITAL WOLSKI"
 • Z Dworca Warszawa-Centralna dojazd autobusami linii 109 w kierunku Woli.
 • Z Dworca Warszawa-Zachodnia dojazd autobusem linii 103 Odjazd z przystanku ul. Tunelowa w kierunku Metro Młociny.
Parking

Instytutu Matki i Dziecka dysponuje obecnie  50 miejscami parkingowymi na potrzeby pacjentów.
Wjazd na teren Instytutu odbywa się bramą przy ul. Szarych Szeregów. Wyjazd z terenu Instytutu odbywa się bramą przy ul. Brylowskiej, zgodnie z oznakowaniem dróg wewnętrznych na terenie Instytutu.
Parking na terenie Instytutu jest ogólnodostępnym parkingiem dozorowanym, niestrzeżonym. Pierwsze 20 min. od momentu wjazdu jest bezpłatne. Za parkowanie na terenie Instytutu, pobiera się opłatę wysokości 5 zł, za każdą rozpoczętą godzinę, powyżej 20 minut od wjazdu. Istnieje możliwość uiszczenia zryczałtowanej opłaty dobowej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania.  Zgubienie biletu parkingowego wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50 zł. Z opłat zwolnione są pojazdy osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunów prawnych, będących właścicielami pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony a także pojazdy jednośladowe - dotyczy wyznaczonych miejsc na terenie parkingu.
Bilet parkingowy jednorazowy pobiera się przy wjeździe na teren IMiD.
Szczegółowy opis zasad organizacji ruchu i parkowania na terenie IMiD znajduje się w „Regulaminie organizacji zasad ruchu i parkowania na terenie IMiD”.