Oświadczenie w sprawie decyzji Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 29.08.2017