Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
KOŚZ/11/2020 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na życzenie pacjentki w zakresie indywidualnej opieki lekarskiej nad pacjentką rodzącą

KOŚZ/1/2020 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie rehabilitacji noworodków i niemowląt

KOŚZ/38/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, przyjmowania pacjentów w Poradni Onkologicznej oraz wykonywania operacji

KOŚZ/37/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży oraz przyjmowanie pacjentów w Poradni

KOŚZ/36/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania i opisywania badań RTG, USG, TK i MR

KOŚZ/31/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w zakresie wykonywania badań przesiewowych cytologii ginekologicznej przez cytotechników/ lekarzy medycyny/ lekarzy specjalistów

KOŚZ/30/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych twarzoszczękowych

KOŚZ/29/2019 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, w Klinice Neurologii oraz przyjmowania pacjentów w Poradni Onkogenetycznej

KOŚZ/28/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie chirurgii dziecięcej

KOŚZ/27/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie neonatologii i intensywnej terapii

KOŚZ/26/2019 Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii