Ogłoszenia bieżące

Ogłoszenie wyników - KOŚZ/16/2018 konkurs ofert na ,,udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników/kandydatów na pracowników Instytutu Matki i Dziecka w zakresie medycyny pracy"

Warszawa, 25 września 2018 roku

 

KOŚZ/16/2018

 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1510 ze zm.) oraz Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) w imieniu Instytutu Matki i Dziecka („Udzielający Zamówienia”) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielanie świadczeń zdrowotnych (znak KOŚZ/16/2018) na:

 

„udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników/ kandydatów na pracowników Instytutu Matki i Dziecka w zakresie medycyny pracy”

 

oferta nr 2 złożona przez:

 

Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska SPZOZ

                Nowowiejska 31

                00-911 Warszawa

 

została odrzucona na podstawie § 13 (Kryteria Oceny Ofert) ust. 2.

 

 

UZASADNIENIE

 

         Po analizie złożonych ofert Udzielający Zamówienia stwierdza, iż ceny za badania dla poszczególnych grup pracowników np. dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, pracowników biurowych, techników, salowych, kierowników, kierowców przewyższają ceny za badania w stosunku do innych złożonych ofert.

 

 

 

                                     W imieniu Zamawiającego

          

 

 

                                   Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

                                    Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka 

Data utworzenia informacji: 27 września 2018 r. 08:07 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć