Ogłoszenia o pracę - bieżące

NABÓR NA WYKŁADOWCĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE -EDUKACJA I DIAGNOSTYKA

Instytutu Matki i Dziecka

w Warszawie, ul. Kasprzaka 17A

 

ogłasza

 

NABÓR  NA WYKŁADOWCĘ

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE -EDUKACJA I DIAGNOSTYKA”

 

Temat kursów:

 

 1. Kurs z zakresu zaburzeń metabolizmu aminokwasów siarkowych.

         Data:16-20.03.2020 r. i III kwartał 2021 r

         3 * 45 min/ kurs:

Zakresy tematów:

 Acyduria metylomalonowa (MMA) - kliniczne spojrzenie

Kliniczne aspekty zaburzeń metabolizmu homocysteiny

Acyduria metylomalonowa i acyduria propionowa - obraz kliniczny

Obraz kliniczny zaburzeń cyklu mocznikowego

 

 1. Kurs z zakresu zaburzeń neurometabolicznych.

Data:14-17.04.2020 r i II kwartał 2021 r..

2 * 45 min/kurs

 

Zakres tematów:

 

Fenyloketonuria – aspekty kliniczne

Hiperfenyloalaninemia/nieklasyczna fenyloketonuria – aspekty kliniczne

 

Wynagrodzenie zgodne z przewidzianym kosztorysem we Wniosku o dofinasowanie dostępnym w Biurze Projektu.

 

Zakres prac

 

 1. Opracowanie merytoryczne wykładu, prezentacji i materiałów szkoleniowych dla uczestników zgodnie z wymaganiami lidera kursu i wymaganiami formalnymi związanymi z realizacją projektu,
 2. Przeprowadzenie wykładów w terminach podanych przez lidera kursu lub kierownictwo projektu.

 

Dotyczy naboru

 

na stanowisko wykładowcy zewnętrznego osoby nie mającej statusu pracownika w IMID.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Posiadany stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 2. Minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu,
 3. Dorobek naukowo  medyczny w zakresie zaburzeń pediatrii metabolicznej,
 4. Dorobek dydaktyczny w obszarze medycznym związanym z chorobami genetycznie uwarunkowanymi i wrodzonymi wadami metabolizmu, w tym doświadczenie w prowadzeniu kursów w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza (min. 5 tematów),
 5. Liczba publikacji ( PubMed ) minimum 5 publikacji.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Formularz zgłoszeniowy – kadra zewnętrzna niezbędna do prowadzenia wykładów w związku z realizacją projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”
 2. Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego – oświadczenie
 3. Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego - podpisana klauzula „Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

Sposób złożenia zgłoszenia:

 

 1. Składane przez kandydata dokumenty powinny być przez niego podpisane.
 2. Na żądanie Komisji ds. Naboru kandydat może być zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowych.
 3. Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować, wpisać liczbę stron przekazanych dokumentów na kopercie i złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kadra zewnętrzna niezbędna do prowadzenia wykładów w związku z realizacją projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”.
 4. Dokumenty należy złożyć w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, w pokoju 226 ( Budynek A).
 5. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29.02.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Data utworzenia informacji: 15 lipca 2019 r. 11:16 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć