Ogłoszenia o pracę - bieżące

NABÓR NA WYKŁADOWCĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE -EDUKACJA I DIAGNOSTYKA

Instytutu Matki i Dziecka

w Warszawie, ul. Kasprzaka 17A

 

ogłasza

 

NABÓR  NA WYKŁADOWCĘ

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE -EDUKACJA I DIAGNOSTYKA”

Tematy kursów:

 1. Metabolizm kostny

Data: 20.11.2020 r.,

 1. Zaburzenia metabolizmu kostnego i tkanki tłuszczowej

            Data: II kw. 2021 (kurs 2-dniowy)

Wymiar godzinowy –2 osoby 2*45 min. w obu w/w kursach

Wynagrodzenie zgodne z przewidzianym kosztorysem we Wniosku o dofinasowanie dostępnym w Biurze Projektu.

 

ZAKRES PRAC

 

 1. Opracowanie merytoryczne wykładu, prezentacji i materiałów szkoleniowych dla uczestników zgodnie z wymaganiami lidera kursu i wymaganiami formalnymi związanymi z realizacją projektu
 2. Przeprowadzenie wykładów w terminach podanych przez lidera kursu lub kierownictwo projektu
 3. Zakres tematyczny wykładów:
 • Osteoporoza pierwotna i wtórna w wieku rozwojowym oraz dysplazje kostne ze szczególnym uwzględnieniem wrodzonej łamliwości kości.
 • Zaburzenia metaboliczne kości: choroby metaboliczne wcześniaków, krzywica niedoborowa, krzywica hipofosfatemiczna.

 

Dotyczy naboru: na stanowisko wykładowcy zewnętrznego osoby nie mającej statusu pracownika w IMID.

 

Wymagane kwalifikacje:

      1.Posiadany stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 1. Staż pracy minimum 5 lat w zakresie diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych  lub leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych
 2.   Dorobek naukowo  medyczny w zakresie zaburzeń metabolizmu kostnego w chorobach genetycznie uwarunkowanych u dzieci i młodzieży
 3. Dorobek dydaktyczny w obszarze medycznym związanym z zaburzeniami metabolizmu kostnego w chorobach genetycznie uwarunkowanych u dzieci i młodzieży, w tym doświadczenie w prowadzeniu kursów w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza.
 4. Liczba publikacji ( PubMed ) minimum 5 publikacji

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Formularz zgłoszeniowy – kadra zewnętrzna niezbędna do prowadzenia wykładów w związku z realizacją projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”
 2. Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego – oświadczenie
 3. Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego - podpisana klauzula „Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

Sposób złożenia zgłoszenia:

 

 1. Składane przez kandydata dokumenty powinny być przez niego podpisane.
 2. Na żądanie Komisji ds. Naboru kandydat może być zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowych.
 3. Wszystkie wymagane dokumenty należy ponumerować, wpisać liczbę stron przekazanych dokumentów na kopercie i złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kadra zewnętrzna niezbędna do prowadzenia wykładów w związku z realizacją projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”.
 4. Dokumenty należy złożyć w Instytucie Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, w pokoju 226 ( Budynek A).
 5. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20.03.2020 r. o godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na wykładowców

załącznik nr 1 formularza zgłoszeniowego

załącznik nr 2 formularza zgłoszeniowego

 

Data utworzenia informacji: 15 lipca 2019 r. 11:16 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć