Ogłoszenia o pracę - bieżące

Asystent - Specjalista w Zakładzie Badań Przesiewowych

Instytut Matki i Dziecka zatrudni osobę na stanowisko Asystenta z obszaru nauk medycznych, którego zadaniem będzie wykonywanie procedur diagnostycznych w kierunku wykrywania wrodzonych wad metabolizmu oraz wdrażania nowych badań.

 

Do najważniejszych zadań należeć będą:
 • przygotowywanie odczynników i obsługa aparatury badawczej
 • planowanie i prowadzenie wieloparametrowych analiz biochemicznych, opracowywanie i interpretacja wyników biochemicznych
 • udział w opracowywaniu nowych metod diagnostycznych i technologii
 • praca z wykorzystaniem techniki HPLC, GC-MS. MS-MS oraz Western Blot i elektroforezy

 

Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne lub analityka medyczna)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikacje i zrozumienie literatury fachowej (wszystkie publikacje i książki na temat chorób i diagnostyki metabolicznej jest w języku angielskim)
 • umiejętności niezbędnej do sprawnej pracy w laboratorium biochemicznym
 • tytuł diagnosty laboratoryjnego mile widziany
 • otwartości na nowe wyzwania
 • samodzielności w pracy, umiejętności pracy w zespole, chęć stałego pogłębiania wiedzy
 • znajomość HPLC, GC-MS i spektrometrii mas oraz proteomiki mile widziana.

 

Oferujemy:
 • pracę przy unikatowych w skali kraju i świata procedurach analitycznych, umożliwiających diagnozowanie wrodzonych wad metabolizmu w oparciu o najnowsze techniki
 • wykonywanie prac naukowych, w tym możliwość zrobienia doktoratu
 • dostęp do szkoleń krajowych i zagranicznych

 

Wróć