Ogłoszenia o pracę - bieżące

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Instytut Matki i Dziecka zatrudni Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniami tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, protokołów oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem,
 • uzyskiwanie niezbędnych w postępowaniu opinii prawnych, w tym dotyczących SIWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców, odwołań,
 • udział w pracach Komisji Przetargowych,
 • współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • archiwizacja nieaktualnych dokumentów,
 • Sporządzanie zestawień, raportów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z udzielaniem zamówień publicznych (w szczególności współfinansowanych ze środków unijnych), w tym zamówień na roboty budowlane,
 • biegła znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,
 • minimum 3 ukończone kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy (planowanie, realizacja celów),
 • umiejętność analitycznego myślenia i konstruowania wniosków,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, praca pod presją czasu i odporność na stres,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, praca zespołowa).                       

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • wysokość wynagrodzenia zasadniczego w przedziale 3000-3500 zł brutto.

Wróć