Ogłoszenia o pracę - bieżące

Specjalista w Dziale Inwestycji

Instytut Matki i Dziecka zatrudni Specjalistę w Dziale Inwestycji.

 

Opis stanowiska:

 • kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in. przedmiarowanie zakresu robót inwestycyjnych planowanych do wykonania oraz zapewnienie opracowania dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji związanych z realizacją inwestycji wymaganych obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie planów inwestycyjnych i sprawozdań z realizacji planów inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach Komisji Przetargowych,
 • nadzór nad prawidłową realizacją umów inwestycyjnych zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji,

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane/sanitarne/elektryczne,
 • mile widziane doświadczenie w procesie przygotowania lub realizacji inwestycji,
 • znajomość przepisów dotyczących realizacji inwestycji, w tym m.in. prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, warunki techniczne itd.
 • odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych oraz doświadczenie w miejscu pracy związanym z ochroną zdrowia.


Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną  zniszczone.

Data utworzenia informacji: 08 czerwca 2018 r. 15:11 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Szczęsna

Wróć