Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-45/19 - Dostawa wycinarek krążków do bibuł z wysuszonymi próbkami krwi do badań przesiewowych

A/ZP/SZP.261-44/19 - Dostawa sprzętu komputerowego

A/ZP/SZP.261-41/19 Dostawa ,,Leku Methotrexatum"

A/ZP/SZP.261-39/19 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-37/19 - Dostawa artykułów biurowych - w trybie "zapytania o cenę" art.69-73 ustawy PZP

A/ZP/SZP.261-31/19 Wyposażenie sal wykładowych Instytutu Matki i Dziecka w sprzęt audio-wizualny oraz krzesła konferencyjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-36/19 Dostawa środków dezynfekcyjnych

A/ZP/SZP.261-32/19 Termocyklery na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-30/19 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych

A/ZP/SZP/US.261-2/19 Usługa polegającą na organizacji wydarzeń - seminariów, kursów i warsztatów na potrzeby realizacji projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-26/19 Meble i wyposażenie dla Bloku Operacyjnego i Klinikik Onkologii I Chirurgii Onkologicznej

A/ZP/SZP.261-28/19 - Dostawa materiałów do sterylizacji

A/ZP/SZP.261-27/19 Dostawa odzieży chirurgicznej, serwet i obłożeń

A/ZP/SZP.261-22/19 Inkubatory do hodowli komórkowych i termocyklery na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane- edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-19/19 dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (gazometru)

A/ZP/SZP.261-24/19 Dostawa urządzeń komputerowych i drukujących do centralnej bazy informatyczno – medycznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-20/19 Dostawa automatycznej stacji do izolacji kwasów nukleinowych i termocyklera na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP/261-21/19 - Usługa telefonii komórkowej i mobilnego internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

A/ZP/SZP/US.261-1/02/19 Usługi kurierskie na potrzeby Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

A/ZP/SZP.261-17/19 Implanty do stabilizacji kręgosłupa w chorobach deformacyjnych i zwyrodnieniowych