Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-73/19 Dostawa lodówko-zamrażarek i zamrażarek laboratoryjnych

A/ZP/SZP.261-71/19 Laptopy, drukarki, projektory

A/ZP/SZP.261-70/19 Dostawa energii elektrycznej

A/ZP/SZP.261-66/19 - Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz serologicznych

A/ZP/SZP.261-65/19 Dostawa zestawów analitycznych w tym chromatografu gazowego, tandemowego spektrometru mas oraz komory do pracy i izolacji RNA na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-67/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-62/19 Dostawa zestawów analitycznych w tym chromatografu gazowego, chromatografu cieczowego i tandemowego spektrometru mas na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-59/19 Dostawa zintegrowanego systemu chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem UV-VIS z autosamplerem, odgazowywaniem próżniowym fazy ruchomej i piecem do kolumn

A/ZP/SZP.261-55/19 Skaner do mikromacierzy, mikroskopy i licznik komórek na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP/US.261-3/19 - Usługa polegająca na organizacji szkolenia na potrzeby realizacji projektu badawczego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

A/ZP/SZP.261-58/19 Krzesła konferencyjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-57/19 Odczynniki wraz z dzierżawą zestawów do badań parametrów immunohematologicznych oraz analizatora parametrów fizyko-chemicznych moczu

A/ZP/SZP.261-54/19 „Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych”

A/ZP/SZP.261-53/19 - usługa konserwacji i bieżącej obsługi aparatury medycznej i komputerów oraz oprogramowania komputerowego służących do wykonywania badań przesiewowych noworodków

A/ZP/SZP.261-52/19 Odczynniki chemiczne i laboratoryjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261- 51/19 - „Dostawa sprzętu, wyrobów medycznych oraz materiałów anestezjologicznych jednorazowego użytku”

A/ZP/SZP.261-48/19 Środki czystościowe i artykuły higieniczne

A/ZP/SZP.261-45/19 - Dostawa wycinarek krążków do bibuł z wysuszonymi próbkami krwi do badań przesiewowych

A/ZP/SZP.261-44/19 - Dostawa sprzętu komputerowego

A/ZP/SZP.261-41/19 Dostawa ,,Leku Methotrexatum"