Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.251-62/17 Fotele ginekologiczne

A/ZP/SZP.251-61/17 Aparat USG z głowicą transrektalną

A/ZP/SZP.251-58/17 Urządzenia medyczne

A/ZP/SZP.251-54/17 Wycinarki krążków do bibuł z wysuszonymi próbkami krwi do badań przesiewowych

A/ZP/SZP.251-53/17 Ambulans neonatologiczny typu C wraz z wyposażeniem

A/ZP/SZP.251-50/17 Zestawy kontroli do zapewnienia jakości oznaczania aminokwasów i acylokarnityn

A/ZP/SZP.251-51/17 Zestawy diagnostyczne do badań przesiewowych noworodków w kierunku deficytu biotynidazy

A/ZP/SZP.251-49/17 Ambulans neonatologiczny typu C wraz z wyposażeniem

A/ZP/SZP.251-47/17 Urządzenia medyczne

A/ZP/SZP.251-46/17 Aparat USG

A/ZP/SZP.251-48/17 Alkohole i odczynniki laboratoryjne

A/ZP/SZP.251-45/17 Aparatura medyczna neonatologiczna

A/ZP/SZP.251-44/17 Aparat RTG

A/ZP/SZP.251-42/17 Zestaw do tandemowej spektrometrii mas

A/ZP/SZP.251-43/17 Dostawa energii elektrycznej

A/ZP/SZP.251-41/17 Urządzenia komputerowe

A/ZP/SZP.251-40/17 Cewniki i dreny

A/ZP/SZP/251-39/17 Meble i wyposażenie dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii – II etap

A/ZP/SZP.251-37/17 Kompleksowa obsługa telemonitoringu

A/ZP/SZP.251-36/17 Dostawa wraz z instalacją Elektronicznego Obiegu Dokumentów