Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.251-38/18 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych dotyczących remontu trzech oddziałów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

A/ZP/SZP.251-36/18 Zestawy diagnostyczne do badań przesiewowych noworodków w kierunku deficytu biotynidazy

A/ZP/SZP.251-37/18 Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (MRI i TK), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

A/ZP/SZP/US.251-1/4/18 Usługi kurierskie na potrzeby Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

A/ZP/SZP.251-35/18 Odczynniki i wyroby medyczne

A/ZP/SZP.251-34/18 Produkty lecznicze

A/ZP/SZP.251-32/18 Rezonans magnetyczny wraz z wyposażeniem

A/ZP/SZP.251-26/18 Kriostat wolnostojący i myjna - dezynfektor

A/ZP/SZP.251-31/18 Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (MRI i TK), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

A/ZP/SZP.251-30/18 Wyroby medyczne jednorazowego użytku

A/ZP/SZP.251-29/18 Dostawa systemu sekwencjonowania nowej generacji i aparatu do fragmentacji DNA na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.251-25/18 Dostawa aparatów RTG na potrzeby realizacji projektu pn.:

A/ZP/SZP/US.251-1/3/18 Świadczenie usług kurierskich na potrzeby Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

A/ZP/SZP.251-27/18 Alkohole i odczynniki laboratoryjne

A/ZP/SZP.251-19/18 Dostawa mikroskopów i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.251-23/18 Środki czystościowe – worki foliowe

A/ZP/SZP.251-251-22/18 Urządzenia medyczne

A/ZP/SZP.251-18/18 Produkty lecznicze, cytostatyki, leki psychotropowe i kontrasty

A/ZP/SZP.251-20/18 Pranie bielizny szpitalnej chemicznie i na mokro

A/ZP/SZP.251-17/18 Odczynniki do barwień immunohistochemicznych