Ogłoszenia bieżące

A/ZP/SZP.251-29/18 Dostawa systemu sekwencjonowania nowej generacji i aparatu do fragmentacji DNA na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

Data utworzenia informacji: 10 lipca 2018 r. 09:39 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Aleksandra Socik

Wróć