Ogłoszenia bieżące

A/ZP/szp.251-31/17 Rękawice

UWAGA!

Zmiana lokalizacji Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, pokój nr 342 – budynek Lipsk (III p.)

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 i 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wyjaśnienia treści SIWZ

Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ

Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ II

Informacja z otwarcia ofert

Wróć