Ogłoszenia bieżące

A/ZP/SZP.261-24/19 Dostawa urządzeń komputerowych i drukujących do centralnej bazy informatyczno – medycznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

Data utworzenia informacji: 07 marca 2019 r. 15:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Renata Danis

Wróć