Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-54/20 Dostawa „Opatrunków do stosowania u pacjentów leczonych z powodu pęcherzowego oddzielania naskórka (EB)”

A/ZP/SZP.261-49/20 Usługa „odnowy- odtworzenia stanu jakościowego wraz z ewentualną wymianą narzędzi chirurgicznych”

A/ZP/SZP.261-50/20 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

A/ZP/SZP.261-47/20 Sekwencjonowanie i odczytywanie matryc DNA

A/ZP/SZP/US.261-2/20 Świadczenie usług żywienia pacjentów Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-42/20 Drobny sprzęt medyczny

A/ZP/SZP.261-40/20 Dostawa mikroskopów wraz z systemem, pieca do hybrydyzacji i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.:„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka"

A/ZP/SZP.261-41/20 Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET

A/ZP/SZP.261-37/20 Wyroby medyczne jednorazowego użytku

A/ZP//SZP/US.261-1/20 Świadczenie usług kurierskich na potrzeby Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

A/ZP/SZP.261-33/20 Utworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-35/20 Dostawa tandemowego spektrometru mas na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-38/20 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego

A/ZP/SZP.261-34/20 Odczynniki na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-28/20 Oprogramowanie specjalistyczne dla Zakładu Genetyki Medycznej w ramach projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-26/20 Dostawa: „Immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu”

A/ZP/SZP.261-27/20 Wykonanie przebudowy budynku socjalno-warsztatowego z pomieszczeniami garażowymi w Instytucie Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-29/20 Dostawa „odczynników do analizatora ImmunoCAP 100”

A/ZP/SZP.261-24/20 „Dostawa produktów leczniczych, kontrastów, immunoglobuliny anty D oraz anty HbS i wyrobów medycznych”

A/ZP/SZP.261-25/20 Maszyny do izolacji DNA na potrzeby projektu "MazowieckieCentrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka"