Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-100/19 Dostawa zestawów implantów stosowanych w ortopedii

A/ZP/SZP.261- 99/19 „Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego”

A/ZP/SZP.261-98/19 Dostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP/US.261-4/19 - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-96/19 System do detekcji, blok grzejny, sonikator i wytrząsarkainkubacyjna na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-92/19 Środki dezynfekcyjne

A/ZP/SZP.261-94-19 Łóżka szpitalne, noworodkowe, wyposażenie oddziałów szpitalnych

A/ZP/SZP.261-95/19 Dostawa: „wody demineralizowanej i alkoholu czystego oraz leku Denosumab i albuminy ludzkiej”

A/ZP/SZP.261-89/19 Dostawa dygestorium i wytrząsarki na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-82/19 - Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Instytutu Matki i Dziecka – Journal of Mother and Child / Medycyna Wieku Rozwojowego / Developmental Period Medicine - w formie elektronicznej

A/ZP/SZP.261-90/19 „Dostawa systemu sprężania i uzdatniania powietrza wraz z pracami remontowymi polegającymi na dostosowaniu pomieszczenia technicznego na potrzeby nowych urządzeń”

A/ZP/SZP.261-84/19 Dostawa zestawu do tandemowej spektrometrii mas sprzężonego z chromatografem cieczowym

A/ZP/SZP.261-88/19 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji inwestycji w ramach projektów naukowo-badawczych

A/ZP/SZP.261-87/19 Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych oraz adaptacyjne dla Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-56/19 Odczynniki wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych

A/ZP/SZP.261-83/19 Laboratoryjny system oczyszczania wody, łaźnie wodne, płyty grzejne, koncentrator na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-80/19 Produkty lecznicze i wyroby medyczne

A/ZP/SZP.261-74/19 Dostawa urządzeń komputerowych i drukujących na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261- 76/19 - DOSTAWA CZUJNIKÓW SPO2 WRAZ Z UŻYCZENIEM URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW MONITORUJĄCYCH SATURACJĘ

A/ZP/SZP.261-75/19 Odczynniki laboratoryjne do badań hormonalnych pasujących do aparatu Liaison XL