Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-22/20 Wykonywanie przeglądów wraz z konserwacją i naprawami klimatyzatorów zainstalowanymi w budynkach Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-23/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego GATEway

A/ZP/SZP.261-21/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego InfoMedica

A/ZP/SZP.261-11/20 Drobny sprzęt laboratoryjny na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka

A/ZP/SZP.261-19/20 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

A/ZP/SZP.261-10/20 Odczynniki na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-17/20 Utworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-13/20 Dostawa odczynników

A/ZP/SZP.261-18/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego ESET

A/ZP/SZP.261-15/20 Wykonywanie przeglądów central wentylacyjnych wraz z agregatami chłodniczymi zainstalowanymi w budynkach Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-14/20 Dostawa licencji Microsoft dla Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-16/20 Immunoglobuliny

A/ZP/SZP.261-6/20 „Osobiste pompy insulinowe”

A/ZP/SZP.261-3/20 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy III piętra oraz poddasza Budynku Klinicznego - Budynku Głównego B w Instytucie Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-2/20 Dostawa nici chirurgicznych, szwów mechanicznych, materiałów hemostatycznych

A/ZP/SZP.261-1/20 Gazy medyczne i laboratoryjne w butlach

A/ZP/SZP.261-107/19 Dostawa stacji pipetującej i wirówek na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-109/19 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego

A/ZP/SZP.261-106/19 Odczynniki i akcesoria na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-108/19 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora