Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.251-9/18 Odczynniki wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych

A/ZP/SZP.251-8/18 Komputery, laptopy, monitory

A/ZP/SZP.251-7/18 Produkty lecznicze

A/ZP/SZP.251-6/18 Komputery, tablety, infomaty

A/ZP/SZP.251-3/18 Materiały anestezjologiczne jednorazowego użytku

A/ZP/SZP.251-4/18 Materiały jednorazowego użytku

A/ZP/SZP/US.251-1/1/18 Świadczenie usług pocztowych

A/ZP/SZP.251-69/17 Osobiste pompy insulinowe

A/ZP/SZP.251-66/17 Produkty lecznicze

A/ZP/SZP.251-65/17 Urządzenia medyczne

A/ZP/SZP.251-63/17 Fotele ginekologiczne

A/ZP/SZP.251-62/17 Fotele ginekologiczne

A/ZP/SZP.251-61/17 Aparat USG z głowicą transrektalną

A/ZP/SZP.251-58/17 Urządzenia medyczne

A/ZP/SZP.251-54/17 Wycinarki krążków do bibuł z wysuszonymi próbkami krwi do badań przesiewowych

A/ZP/SZP.251-53/17 Ambulans neonatologiczny typu C wraz z wyposażeniem

A/ZP/SZP.251-50/17 Zestawy kontroli do zapewnienia jakości oznaczania aminokwasów i acylokarnityn

A/ZP/SZP.251-51/17 Zestawy diagnostyczne do badań przesiewowych noworodków w kierunku deficytu biotynidazy

A/ZP/SZP.251-49/17 Ambulans neonatologiczny typu C wraz z wyposażeniem

A/ZP/SZP.251-47/17 Urządzenia medyczne