Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.251-46/17 Aparat USG

A/ZP/SZP.251-48/17 Alkohole i odczynniki laboratoryjne

A/ZP/SZP.251-45/17 Aparatura medyczna neonatologiczna

A/ZP/SZP.251-44/17 Aparat RTG

A/ZP/SZP.251-42/17 Zestaw do tandemowej spektrometrii mas

A/ZP/SZP.251-43/17 Dostawa energii elektrycznej

A/ZP/SZP.251-41/17 Urządzenia komputerowe

A/ZP/SZP.251-40/17 Cewniki i dreny

A/ZP/SZP/251-39/17 Meble i wyposażenie dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii – II etap

A/ZP/SZP.251-37/17 Kompleksowa obsługa telemonitoringu

A/ZP/SZP.251-36/17 Dostawa wraz z instalacją Elektronicznego Obiegu Dokumentów

A/ZP/SZP.251-35/17 Łóżka porodowe

A/ZP/SZP.251-34/17 Produkty lecznicze

A/ZP/SZP.251-33/17 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne

A/ZP/szp.251-32/17 Materiały do sterylizacji

A/ZP/szp.251-31/17 Rękawice

A/ZP/SZP.251-30/17 Konserwacja i bieżąca obsługa aparatury medycznej i komputerów oraz oprogramowania komputerowego służących do wykonywania badań przesiewowych noworodków

A/ZP/SZP.251-27/17 Środki dezynfekcyjne

A/ZP/SZP.251-29/17 Sekwencjonowania i odczytywania matryc DNA

A/ZP/SZP.251-28/17 Osobiste pompy insulinowe