Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-13/19 - Dostawa osobistych pomp insulinowych

A/ZP/SZP.261-07/19 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej

A/ZP/SZP.261-11/19 Usługi w zakresie wykonania przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej w Instytucie Matki i Dziecka w latach 2019 i 2020

A/ZP/SZP.261-10/19 Kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników IMiD w zakresie rezerwacji i wykupu biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji i zakupu usług hotelowych za granicą,

A/ZP/SZP.261-1/19- Produkty lecznicze, opatrunki, mleka i odżywki

A/ZP/SZP.261-9/19 Łóżka szpitalne, szafki i wózki

A/ZP/SZP.261-5/19 Zestawy komputerowe

A/ZP/SZP.261-3/19 Sekwencjonowanie i odczytywanie matryc DNA

A/ZP/SZP.261-02/19 Rękawice medyczne, specjalistyczne i ochronne

A/ZP/SZP.251-75/18 Dostawa spektrofotometru, aparatu do izolacji DNA/RNA i analizatora ciekłoscyntylacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP/US.251-1/5/18

A/ZP/SZP.251-69/18 Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (MRI i TK), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

A/ZP/SZP.251-68/18 Modernizacja systemu wentylacji w salach na Bloku Operacyjnym

A/ZP/SZP.251-65/18 Wyroby medyczne

A/ZP/SZP.251-59/18 Dostawa centralnej bazy informatyczno – medycznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.251-61/18 Odczynniki i płyny do hodowli

A/ZP/SZP.251-63/18 Zestawy komputerowe, komputery przenośne, serwery i zasilacze UPS

A/ZP/SZP.251-62/18 Modernizacja systemu wentylacji w salach na Bloku Operacyjnym

A/ZP/SZP.251-54/18Odczynniki, testy i podłoża do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi

A/ZP/SZP.251-58/18 Odczynniki do badań przesiewowych noworodków