Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.251-58/18 Odczynniki do badań przesiewowych noworodków

A/ZP/SZP.251-55/18 Dostawę sprzętów laboratoryjnych i urządzenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.251-57/18 Myjnia - dezynfektor

A/ZP/SZP.251-56/18 Zakup i dostawa płytek i śrub do osteosyntezy stabilnej

A/ZP/SZP.251-50/18 Zestaw implantów w ortopedii i medycynie sportowej

A/ZP/SZP.251-51/18 Drobny sprzęt medyczny

A/ZP/SZP.251-49/18 Dostawa serwerów, zestawów komputerowych, monitorów, drukarek i UPS

A/ZP/SZP.251-48/18 Zestaw akcesoriów do Neuromonitoringu Śródoperacyjnego w zabiegach skolioz

A/ZP/SZP.251-45/18 Implanty do stabilizacji kręgosłupa w chorobach deformacyjnych i zwyrodnieniowych

A/ZP/SZP.251-46/18 Środki dezynfekcyjne

A/ZP/SZP.251-42/18 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych dotyczących remontu trzech oddziałów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

A/ZP/SZP.251-43/18 Zakup i dostawa leku Synagis

A/ZP/SZP.251-44/18 Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (MRI i TK), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

A/ZP/SZP.251-39/18 Urządzenia i wyroby medyczne

A/ZP/SZP.251-40/18 Dostawa czytnika mikropłytek na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.251-38/18 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych dotyczących remontu trzech oddziałów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

A/ZP/SZP.251-36/18 Zestawy diagnostyczne do badań przesiewowych noworodków w kierunku deficytu biotynidazy

A/ZP/SZP.251-37/18 Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (MRI i TK), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

A/ZP/SZP/US.251-1/4/18 Usługi kurierskie na potrzeby Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

A/ZP/SZP.251-35/18 Odczynniki i wyroby medyczne