Badania kliniczne

Instytut Matki i Dziecka od wielu lat uczestniczy w realizacji wieloośrodkowych, międzynarodowych badań klinicznych, m.in. w zakresie:

  • pediatrycznych produktów leczniczych,
  • wyrobów medycznych stosowanych w pediatrii i położnictwie.

Dysponujemy zespołami wysoko wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie GCP badaczy i personelu pomocniczego, a szczególnie w specjalnościach:

  • Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
  • Leczenia Mukowiscydozy
  • Neonatologii
  • Położnictwa i Ginekologii
  • Diabetologii

Zapewniamy pełne zaplecze medyczne i diagnostyczne. Przy Instytucie działa niezależna Komisja Bioetyczna opiniująca projekty planowanych badań. Badania kliniczne realizowane w naszym Instytucie są objęte wewnętrzną procedurą ISO.

dabrowska-bozena Główny Specjalista ds. Badań Klinicznych
Bożena Dąbrowska
22 32 77 425
bozena.dabrowska@imid.med.pl
Budynek A, piętro 2, pok. 227