Dokumenty

Opiniowanie produktów dla niemowląt, dzieci i kobiet w okresie okołoporodowym
(w czasie ciąży i karmienia piersią)

Dokumentacja podstawowa dla kosmetyków, środków piorących i środków dezynfekujących opiniowanych przez Zakład Farmakologii:

  • wniosek, zgodnie ze wzorem obowiązującym w Instytucie;
  • receptura ilościowa preparatu;
  • świadectwo IFRA dla użytej substancji zapachowej (łącznie z zawartością 26 alergenów);
  • wyniki badań dermatologicznych produktu u dorosłych;
  • wyniki badania mikrobiologicznego;
  • karty charakterystyki surowców.
  • w odniesieniu do preparatów przeznaczonych do dezynfekcji – Świadectwo Rejestracji produktu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz świadectwo potwierdzające skuteczność mikrobiologiczną preparatu, wydane przez odpowiednią jednostkę, np. PZH;
  • tekst etykiety w języku polskim.
  • W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność przedstawienia dodatkowej dokumentacji.

Wymagane są także dwie próbki produktu. 

Pobierz w pdf:

dokumenty_ZF_2018.pdf